پالت پلاستیکی

پالت چيست؟

پالت يک واحدبار درجابه جايي کالا ويک شيوه عملي براي حمل ونقل ,انبارداري وتوزيع محصولات است.

انواع پالت:

پالت چوبي

پالت کاغذي

پالت پلاستيکي

پالت فولادي

موارد مصرف وکاربرد پالت:

حمل ونقل شهري

مراکز صنعتي وغير صنعتي

مراکز تهيه وتوزيع محصولات کاغذي

سرد خانه ها

اسکله ها

مراکزبارگيري

بيشترين درصد مصرف بازار را پالت پلاستيکي به خود اختصاص داده است که از مزاياي آن مي توان به :

حفاظت از محيط زيست

خاصيت ضربه گيري ومقاومت بالا

مقاومت در مقابل تغييرات جوي ودما

خوش فرم وزيبا بودن

وقيمت مناسب اشاره نمود

قيمت پالت پلاستيکي به پارامترهاي زير بستگي دارد :

وزن پالت:سبکتر قيمت بالاتر

جنس پالت:براساس نوع پالت قيمت متفاوت خواهد بود

تحمل ديناميک:ميزان تحمل بار متحرک

تحمل استاتيک:ميزانتحمل بار ثابت

نحوه جابه جاي وحمل پالت