پالت پلاستیکی

پالت چیست؟

پالت یک واحدبار درجابه جایی کالا ویک شیوه عملی برای حمل ونقل ,انبارداری وتوزیع محصولات است.

انواع پالت:

پالت چوبی

پالت کاغذی

پالت پلاستیکی

پالت فولادی

موارد مصرف وکاربرد پالت:

حمل ونقل شهری

مراکز صنعتی وغیر صنعتی

مراکز تهیه وتوزیع محصولات کاغذی

سرد خانه ها

اسکله ها

مراکزبارگیری

بیشترین درصد مصرف بازار را پالت پلاستیکی به خود اختصاص داده است که از مزایای آن می توان به :

حفاظت از محیط زیست

خاصیت ضربه گیری ومقاومت بالا

مقاومت در مقابل تغییرات جوی ودما

خوش فرم وزیبا بودن

وقیمت مناسب اشاره نمود

قیمت پالت پلاستیکی به پارامترهای زیر بستگی دارد :

وزن پالت:سبکتر قیمت بالاتر

جنس پالت:براساس نوع پالت قیمت متفاوت خواهد بود

تحمل دینامیک:میزان تحمل بار متحرک

تحمل استاتیک:میزانتحمل بار ثابت

نحوه جابه جای وحمل پالت