تبلیغ و شناساندن دیجیتال

شایع ترین گام ابتدایی بازاریابی شرکت های سنتی که  در حال آنلاین شدن هستند، تبلیغات در اینترنت است. یکی از عوامل جدایی ناپذیر ارتباطات دیجیتال در برابر همتای سنتی آن، این است که به دلیل تعامل آن (به عنوان مثال ارتباط دو طرفه)، اینترنت به شرکت ها اجازه می دهد با مصرف کنندگان خود ارتباط برقرار کنند و در همان زمان، بازخورد نگرش یا رفتاری آنها را به منظور درک بهتر آن ارزیابی کنند.
ارتباطات بازاریابی به مصرف کننده اطلاعاتی در زمینه  وجود و مزایای محصولات، خدمات و ایده ها ارائه میدهد. همچنین مصرف کنندگان را متقاعد می کند که نگرش ها و رفتارهای خود را نسبت به این کالاها تغییر دهند، در همان زمان که مصرف کنندگان در معرض ارتباطات بازاریابی قرار می گیرند، ماهیت تعاملی وب نیز بازخورد آنها را تسهیل می کند. این امر برای انجام تحقیقات بازاریابی، به ویژه به صورت بلادرنگ، مداوم، و زنجیره ای ارزشمند است. در حالی که آفلاین، ابزارهای بازاریابی مورد استفاده برای ارتباط معمولا با ابزارهای مورد استفاده برای انجام تحقیق و یادگیری در مورد مصرف کنندگان متفاوت است، آنلاین، بسیاری از ابزارها می توانند به هدف دوگانه گفتن و گوش دادن به مصرف کنندگان کمک کنند. برای مثال شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک اجازه می دهد که برند های تجاری پیام های تبلیغاتی و معاملات تبلیغاتی (به عنوان مثال تخفیف) را ارائه دهند و در عین حال از آنچه مصرف کنندگان در مورد آن  با یکدیگر می گویند، آگاه شوند.
بازاریابان دیجیتال باید با شناسایی هدف اقدامات ارتباطی آنلاین خود، شروع به کار کنند.
سه گزینه گسترده عبارتند از:

  • تحقیقات بازار: درک ارزش مصرف کنندگان.
  • تبلیغات: ارزش ارتباطی.
  • شناساندن : ارائه ارزش.
  • تبلیغ در مقابل شناساندن

ابزار ارتباطات بازاریابی جمعی بین شرکت ها و مصرف کنندگان می تواند به طور گسترده ای به انواع مختلف تقسیم شود: تبلیغات و شناساندن. تبلیغات آنلاین و شناساندن به مصرف کننده، دو ابزار ارتباطی مهم هستند که توسط شرکت های  B2C (از تولید به مصرف) برای انتقال اطلاعات و متقاعد کردن مشتریان فعلی و بالقوه برای خرید بیشتر استفاده می شوند. قالب متقاعد کننده می تواند در شکل پیام های تبلیغاتی باشد، که بر برخی از رسانه ها تکیه دارند و برخی از ارزش ها را تبلیغ می کنند یا شناساندن به مصرف کننده باشند، که دارای ارزش قابل جبران هستند مانند دادن نمونه مجانی.
دو دسته گسترده از تبلیغات آنلاین وجود دارد. بازاریابان می توانند مصرف کنندگان را مستقیما با صحبت کردن با آنها متقاعد کنند که شامل ایجاد متن، تصاویر استاتیک و محتوای صوتی و تصویری  است و یا از نفوذ برخی مصرف کنندگان برای گفتگو با سایر مصرف کنندگان و توزیع محتوا با آنها استفاده کنند.
روش سابق به نام "شرکت به مصرف کننده" نامیده می شود و قالب سنتی تبلیغاتی آفلاین است که در آن شرکت  محتوای مورد نظر برای رسیدن به هدف (نهایی) مصرف کننده را ایجاد می کند. روش دوم "نفوذ مصرف کننده به مصرف کننده" نامیده می شود در این روش پیام تبلیغی توسط دیگر مصرف کنندگان یا با به اشتراک گذاشتن محتوای غیر محرمانه مانند  بازاریابی ویروسی و یا با به اشتراک گذاشتن محتوای اصلاح شده به عنوان بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (eWOM) توزیع میشود. توجه داشته باشید که با شرکت به مصرف کننده، شرکت ها محتوا را ایجاد و مصرف کنندگان آن را مصرف می کنند، در حالی که مصرف کننده به مصرف کننده، برخی از مصرف کنندگان تبلیغ می کنند و دیگران محتوا را مصرف می کنند.