درباره کسب و کار

 

آیا تا به حال به روش هایی برا ی بهترشدن کسب وکار خود فکر کرده اید ؟

از چه روش هایی برای معرفی کسب وکار خود استفاده می کنید؟

نقا ط ضعف وقوت کسب وکار شما چیست؟

در اینجا به نکاتی از زبان استیو جابز برای هرچه بهتر شدن دنیای نامحدود کسب وکار می پردازیم:

 • همیشه اولین مرحله سخت ترین مرحله است: طرح وایده های جدید آماده کنید وعمل کنید ,جرات داشته باشید , کاری راکه دوست دارید انجام دهید اما متفاوت فکر کنید,انعطاف فکری یکی ازنکات مهم برای پیشرفت کار شماست.
 • عاشق کاری باشید که انجام می دهید .
 • از آنالیز swotاستفاده کنید :لیستی از ضعف ها وقدرت های تهیه کنید وروی بهبود آن تمرکز نمایید.
 • بزرگ فکر کنید اما کوچک شروع کنید :با انجام چند کار ساده از نگرانی های خود کم کنید.
 • برروی محصول خود تمرکزکنید: قضاوت درباره شما براساس کارایی شماست. علاوه بر کیفیت به طراحی دقت کنید .
 • تبلیغ کنید تا شناخته شوید.
 • پیشرو باشید: باتکنولوژی های حرفه خود آشنا شوید و از آن ها استفاده کنید ,مهم نیست اولین باشید ,با قاطعیت عمل کنید وتبدیل به استانداردی در صنعت خود شوید .
 • بازخورد دریافت کنید: به مشتریان خود گوش دهید ,آن ها چیز های مفیدی را به شما یاد آور می شوند,درباره نتایج کار  ومحصول خود از افراد با تجربه پرس وجو کنید.
 • نوآوری داشته باشید:وجه تمایز شما نوآوری است ,روش های جدید و متنوع و زیادی را امتحان کنید . یک فرهنگ تولیدی را پیدا کنید تا شما رابه سمت هدف جلو ببرد.
 • از خطا وشکست یاد بگیرید:شکست را بپذیرید وبهینه سازی کنید.
 • پی در پی بیاموزید:همیشه یک چیز برای آموختن وجود دارد ,از رقبا –شرکا ومشتریان خود یاد بگیرید.