تنظیم لایحه اینترنتی توسط وکیل در داداپ

هزينه تنظيم لايحه اينترنتي توسط وکيل

جهت تنظيم لايحه به مانند دادخواست، اظهارنامه و ... اصل بر توافق طرفين براي دريافت هزينه تنظيم مي باشد. ولي در صورتي که جهت تنظيم لوايح قراردادي في ما بين طرفين نباشد با توجه به محتواي لايحه و اينکه لايحه تنظيمي براي کدام مرحله از دادرسي باشد هزينه دريافتي تعيين مي شود. براساس آيين نامه مبلغ دريافتي جهت تنظيم لايحه نبايد از پنج ميليون تومان تجاوز کند.

لايحه نويسي در تخصص چه افرادي قرار دارد؟
اکثر افراد وقتي که واژه لايحه را مي شنوند معناي آن براي آنها نا مفهوم بوده و از جهتي لايحه را منصوب به دولت مي دانند. اما لايحه به معناي نوشته مي باشد. افرادي که در جريان دادرسي قرار مي گيرند با واژه لايحه آشنايي بيشتري پيدا مي کنند و براي نوشتن متن آن نيازمند تخصص مي باشند. گاهي افراد بدون در نظر گرفتن تخصص ويژه و محتواي دادخواست خود با سرچ هاي اينترنتي به تنظيم لوايح گاهاً نادرست مي پردازند و عده اي سعي مي کنند که با دانش اندک خود لايحه را تنظيم نمايند اما بايد افراد عادي که تخصص لازم در اين زمينه را ندارند بدانند که لايحه نويسي داراي دشواري هاي زيادي بوده و مي بايست توسط افراد اهل فن نگاشته شود. تنظيم لايحه توسط وکلا و کارشناسان حقوقي داداپ که با اين واژه آشنا بوده و در اين زمينه دانش و تخصص لازم دارند انجام مي گيرد ولذا بهتر است که بجاي خود نويسي يا واگذار کردن نگارش لايحه به افراد غير متخصص جهت سهولت و پيشرفت فرآيند رسيدگي از افراد متخصص در اين حوزه استفاده نمايند. اما اين نکته را نبايد فراموش کرد که صرف تحصيل دانشگاهي و داشتن کارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق براي نوشتن لايحه کافي نمي باشد و فردي که لايحه را نگارش مي کند بايد کلام شيوايي داشته تا بتواند در نگارش لايحه از آن استفاده نمايد. علاوه بر داشتن قلم شيوا لايحه نويس مي بايست به اين نکته توجه نمايد که لايحه در چه مرحله اي بوده و چه مراحلي را طي کرده است. 
 
لايحه چيست و چه کسي به لايحه احتياج دارد؟
شايد براي برخي اين اشتباه پيش بيايد که لايحه همان دادخواست مي باشد در حالي که بايد متذکر شويم  که دادخواست يک  فرم مخصوص مي باشد که در ابتداي رسيدگي تقديم دادگاه مي گردد که شامل مشخصات طرفين، خواسته، دلايل و مستندات و غيره مي باشد در حالي که لايحه در مقام دفاع بوده و تا پايان رسيدگي قابل تقديم به دادگاه مي باشد. لايحه نوشته اي مي باشد که از طرف يکي از طرفين دعوا چه در امور کيفري و چه حقوقي به مرجع رسيدگي داده مي شود. لايحه در واقع دفاعيه بوده چرا که طرف دعوا و وکيل او در مقابل دفاع به تنظيم آن مي پردازد. لايحه در واقع برگرفته از مواد قانوني و همچنين  رويه ها و تجربيات طرف دعوا و وکيل او در قالب اصطلاحات حقوقي مي باشد. 
وقتي که فردي قصد دفاع در مقابل خواسته يا شکايتي را داشته باشد مي تواند به وسيله لايحه از خود دفاع نمايد. با توجه به اينکه لايحه داراي متن منسجمي مي باشد مي تواند در تصميم قاضي موثر بوده و چه بسا از اظهارات شفاهي طرفين مفيدتر باشد. بنابراين فردي که مي خواهد از خود دفاع نمايد مي بايست به وسيله لايحه اين کار را انجام دهد.