تنظیم لایحه اینترنتی توسط وکیل در داداپ

هزینه تنظیم لایحه اینترنتی توسط وکیل

جهت تنظیم لایحه به مانند دادخواست، اظهارنامه و ... اصل بر توافق طرفین برای دریافت هزینه تنظیم می باشد. ولی در صورتی که جهت تنظیم لوایح قراردادی فی ما بین طرفین نباشد با توجه به محتوای لایحه و اینکه لایحه تنظیمی برای کدام مرحله از دادرسی باشد هزینه دریافتی تعیین می شود. براساس آیین نامه مبلغ دریافتی جهت تنظیم لایحه نباید از پنج میلیون تومان تجاوز کند.

لایحه نویسی در تخصص چه افرادی قرار دارد؟
اکثر افراد وقتی که واژه لایحه را می شنوند معنای آن برای آنها نا مفهوم بوده و از جهتی لایحه را منصوب به دولت می دانند. اما لایحه به معنای نوشته می باشد. افرادی که در جریان دادرسی قرار می گیرند با واژه لایحه آشنایی بیشتری پیدا می کنند و برای نوشتن متن آن نیازمند تخصص می باشند. گاهی افراد بدون در نظر گرفتن تخصص ویژه و محتوای دادخواست خود با سرچ های اینترنتی به تنظیم لوایح گاهاً نادرست می پردازند و عده ای سعی می کنند که با دانش اندک خود لایحه را تنظیم نمایند اما باید افراد عادی که تخصص لازم در این زمینه را ندارند بدانند که لایحه نویسی دارای دشواری های زیادی بوده و می بایست توسط افراد اهل فن نگاشته شود. تنظیم لایحه توسط وکلا و کارشناسان حقوقی داداپ که با این واژه آشنا بوده و در این زمینه دانش و تخصص لازم دارند انجام می گیرد ولذا بهتر است که بجای خود نویسی یا واگذار کردن نگارش لایحه به افراد غیر متخصص جهت سهولت و پیشرفت فرآیند رسیدگی از افراد متخصص در این حوزه استفاده نمایند. اما این نکته را نباید فراموش کرد که صرف تحصیل دانشگاهی و داشتن کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق برای نوشتن لایحه کافی نمی باشد و فردی که لایحه را نگارش می کند باید کلام شیوایی داشته تا بتواند در نگارش لایحه از آن استفاده نماید. علاوه بر داشتن قلم شیوا لایحه نویس می بایست به این نکته توجه نماید که لایحه در چه مرحله ای بوده و چه مراحلی را طی کرده است. 
 
لایحه چیست و چه کسی به لایحه احتیاج دارد؟
شاید برای برخی این اشتباه پیش بیاید که لایحه همان دادخواست می باشد در حالی که باید متذکر شویم  که دادخواست یک  فرم مخصوص می باشد که در ابتدای رسیدگی تقدیم دادگاه می گردد که شامل مشخصات طرفین، خواسته، دلایل و مستندات و غیره می باشد در حالی که لایحه در مقام دفاع بوده و تا پایان رسیدگی قابل تقدیم به دادگاه می باشد. لایحه نوشته ای می باشد که از طرف یکی از طرفین دعوا چه در امور کیفری و چه حقوقی به مرجع رسیدگی داده می شود. لایحه در واقع دفاعیه بوده چرا که طرف دعوا و وکیل او در مقابل دفاع به تنظیم آن می پردازد. لایحه در واقع برگرفته از مواد قانونی و همچنین  رویه ها و تجربیات طرف دعوا و وکیل او در قالب اصطلاحات حقوقی می باشد. 
وقتی که فردی قصد دفاع در مقابل خواسته یا شکایتی را داشته باشد می تواند به وسیله لایحه از خود دفاع نماید. با توجه به اینکه لایحه دارای متن منسجمی می باشد می تواند در تصمیم قاضی موثر بوده و چه بسا از اظهارات شفاهی طرفین مفیدتر باشد. بنابراین فردی که می خواهد از خود دفاع نماید می بایست به وسیله لایحه این کار را انجام دهد.