فرصت از دست رفته فضای مجازی تبلیغات

فضای مجازی تبلیغات یا همان تیلیغات اینترنتی برای نامزدهای انتخاباتی، علاوه بر فراهم آوردن شرایط مساوی تبلیغاتی، کاهش هزینه های ناشی از چاپ پوستر و بیلبورد، تسریع در به روز رسانی اطلاعات رابه همراه دارد، ضمن اینکه به نظر می رسد در افزایش ضریب نفوذ استفاده از اینترنت در سطح جامه نیز اثر گذار خواهد بود.

در عین حال علاوه بر مزیت هایی که فضای مجازی در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می دهد، امکان سوءاستفاده و تخریب شخصیت نامزدها نیز در این فضا فراهم شده است. به عبارتی شکل دیگری از تخریب در فضای مجازی به وجود می آید که سوءاستفاده کنندگان می توانند با استفاده از ابزارهای این فناوری به هک کردن سایت نامزدها و تغییر تصاویر و متون تبلیغاتی آنها بپردازند.

وجود این وضعیت درفضای مجازی نشان می دهد که همواره جنبه های استفاده و سوءاستفاده از این محیط با یکدیگر و به طور مساوی شکل می گیرد. اما با این حال حضور در فضای مجازی و استفاده از آن برای تبلیغات در کنار دیگر روش های سنتی، ابزار مکملی خواهد بود که درصد جذب مخاطب را برای به دست آوردن رای اعتماد افزایش می دهد.

سازمان زیباسازی شهر تهران وابسته به شهرداری تهران یکی از این نهادها است که با نصب پوسترها و بیلبوردهایی در سطح شهر اقدام به جذب کاندیدا برای حضور تبلیغاتی خود در فضای مجازی کرده است. اگرچه هدف این سازمان فراهم کردن شرایط مساعدتبلیغاتی در فضایی غیر فیزیکی است، اما کمک به حفظ زیبایی چهره شهر، کاهش هزینه های چاپ و توزیع بروشور وتراکت های تبلیغاتی نامزدهای اتلاف انرژی وزمان از دیگر انگیزه های سازمان زیباسازی شهر تهران برای ایجاد فضای مجازی جهت انجام تبلیغات انتخاباتی است.

وقتی عالم مجازی به خدمت تشریفات سیاسی می آید
عدم محدودیت زمانی، مکانی و فضای تبلیغاتی از جمله امکاناتی است که اینترنت در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می دهد. هر چندکه محدودیتی در حوزه چاپ مطلب، عکس یا تصویر وجود نداشته باشد. با این حال برخی معتقدند، عدم دسترسی تمام افراد جامعه به علت پایین بودن ضریب نفوذ اینترنت در ایران، نقطه ضعف روش تبلیغات سیاسی در فضای مجازی محسوب می شود.

دکتر محمد علی الستی، استاد دانشگاه و جامعه شناس ارتباطات در این باره می گوید: در کنار فرصت های استفاده از فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات، تهدید پوشش کم به واسطه توسعه نیافتگی فرهنگ کار با رسانه های جدید وجود دارد.

وی می افزاید: برای تبدیل این نقطه ضعف به نقطه قوت نامزدهای انتخاباتی می توانند با توزیع کارت های اینترنت ضمن تشویق مخاطبان به استفاده از فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی برنامه های تبلیغاتی خود را پیش ببرند.

به عبارتی بنابر اظهارات دکتر الستی این اقدام نه تنها کمک به گسترش و استفاده از اینترنت وافزایش ضریب نفوذ آن در جامعه می شود، بلکه زمینه های اقتصادی نیز برای شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی فراهم می آورد. در نتیجه با افزایش تعداد کاربران اینترنت، نامزدهای انتخابات از شانس بیشتری برای جذب مخاطبان برخوردار است.