نكات مهم در هنگاه خريد تابلوهاي ال اي دي

مهمترين نكته در خريد يك تابلو ،‌ شركت فروشنده آن است.

به تراكم تابلو توجه كنيد زيرا هرچه تعداد ال اي دي ها در متر مربع بيشتر باشد كيفيت تصوير بهتر است

 

به ميزان نوردهي تابلو دقت فرماييد .حتما از فروشنده تابلو ، نمونه كار نصب شده بخواهيد و حتما از صاحب مغازه يا فروشگاه يا مركز تجاري در مورد صحت ادعاي فروشنده ، پرسش كنيد

 

با توجه به اين مساله ، در هنگام خريد تابلو حتما قرارداد ببنديد و به مواردي از قبيل مدت زمان گارانتي ،‌ماكزيمم زمان تعمير يك تابلو روان، عوامل خارج از گارانتي توجه كرده و از فروشنده بخواهيد كه اين موارد را در قرارداد خود دقيقا ذكر كند