در اینترنت رای من برتر است

رسانه ها هر کدام ویژگی ها و خصلت های خاص خود را دارند. یک پوستر یا بیلبورد از هر جایی که دیده می شود پیامی را القا می کند و این پیام القایی در فضای مجازی متفاوت است. در واقع در پوسترهای انتخاباتی مخاطب با ابعاد تحریف شده از فرد یا شعارهایی رو به رو می شود که نشان از قدرت برتری نامزد انتخاباتی نسبت به دیگر رقبای خود دارد.

دکتر بهروز دوران در این باره می گوید: وقتی مخاطب بایک پوستر بزرگ تبلیغاتی مواجه می شود که در آن شخص با ابعاد بزرگ تر نشان داده شده یک حس برتری کاذب و ناخودآگاه نسبت به کاندیدای مذکور در ذهن مخاطب به وجود می آید به نحوی که مخاطب احساس می کند، این شخص از قدرت سیاسی بالاتر و نفوذ اجتماعی بیش تری برخوردار است.

وی می افزاید: این کار حالتی نامتقارن و نامتوازن از قدرت تبلیغات است که البته این نامتوازن بودن دردوران فضای مجازی از بین می رود.

وی ادامه می دهد: در فضای مجازی شما می توانید با یک کلیک ماوس اندازه ها را تغییردهید.

ازطرفی حجم تمامی تصاویر و متون نامزدها تقریباً یکسان است و مخاطب دارای قدرت تصمیم گیری است از این رو، شکل تبلیغات عادلانه تر به نظر می رسد. وی می افزاید: شما با انتخاب های خود به نامزد انتخاباتی می فهمانید که او برده رای شما است. در حالی که در تبلیغات پوستری یا بیلبوردی، سیطره بصری و شعاری که شکل می گیرد، به نوعی بیانگر این است که رای شما برده نامزد انتخاباتی است. محمد علی الستی نیز در این باره می گوید: در کنار وضعیت افزارگان (سخت افزار) و دستورگان (نرم افزار) تبلیغات در فضای مجازی مطرح می شود، لازم است تا به نحوی گردآوری اخبار و اطلاعات پرداخته شود. به عبارتی دیگر شعارها و اصطلاحاتی که بر پوسترها و بیلبوردهای کارساز و موثر است، نمی تواند همین درجه از توفیق را در صفحات وب داشته باشد، به طور کل به مهندسی و صفحه آرایی جدیدی در این عرصه نیاز است.

وی می افزاید: چگونه تنظیم متن ها و اطلاعات و سبک های خبرنویسی که با هدف نهایی تبلیغ منتشر می شوند نیز ویژگی هایی متمایزتر و متفاوت تر از پوسترها و نشریات طلب می کند. بر همین اساس ضمن به کارگیری تکنیک های جدید و کارآمدی نیاز است که شاید بتوان از این عوامل به مغز افزار تبلیغات تعبیر کرد­­­­. بااین حال باید در نظر داشت که فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به خوبی توانسته است جایگاه قابل قبولی در عرصه سیاست کسب کند. درشرایطی که روز به روز فرهنگ استفاده از اینترنت رو به افزایش است. نامزدهای انتخاباتی در تلاش هستند تا در کنارتبلیغات فیزیکی زمینه های حضور در فضای مجازی را نیز فراهم و سهم بیش تری را به خود اختصاص دهند. اما به نظر می رسد، متاسفانه نامزدهای انتخاباتی، حضور قابل توجهی در فضای مجازی تبلیغات نداشته اند.