تسهیل شرایط تامین مالی در بازار سرمایه

اخیرا اعضای شورای عالی بورس نیز پس از بررسی های لازم، دستور العمل انتشار اوراق اجاره را اصلاح كردند تا شرایط تامین مالی در بازار سرمایه تسهیل یابد.

یكی از بخش‌های اصلی دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، بخش مربوط به تعیین شرایط بانی (به‌عنوان شركتی كه انتشار اوراق اجاره برای تأمین مالی وی صورت می‌گیرد) است كه در این بخش با تعیین حدنصاب برای برخی شاخص‌های عملكرد بانی، وضعیت مالی و اعتباری بانی برای حصول اطمینان از ایفای تعهدات وی به دارندگان اوراق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

براساس بند 3 ماده 2 این دستورالعمل، شركتی می‌تواند از طریق اوراق اجاره تأمین مالی كند كه مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن برای دو سال مالی اخیر مثبت باشد.

در دستور العمل جدید، به منظور تسهیل شرایط تأمین مالی، اجازه داده شد، درصورتی كه بانی در سال جاری، براساس صورت‌های مالی میان ‌دوره‌ای حسابرسی شده خود دارای جریان نقد عملیاتی مثبت باشد می‌تواند این مبلغ را به مجموع جریانات نقدی دو سال گذشته خود اضافه كند.

بدین ترتیب شركت‌هایی كه به هر دلیل در دوسال گذشته دارای عملكرد مناسبی نبوده اما در حال حاضر دارای شرایط مطلوبی می‌باشند می‌توانند از این ابزار مالی نیز برای تأمین مالی استفاده كنند.

شرایط تعیین شده برای تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره نیز برای شهرداری‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری تغییر كرد.

درخصوص بانك‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و شركت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، لزوم مثبت بودن جریان نقدی حاصل از عملیات آن از دو سال به یك‌سال كاهش و محدودیت تعیین شده برای حداكثر نسبت به مجموع بدهی‌ها به دارایی‌ها از 90 به 95 درصد افزایش یافته است.

همچنین برای شهرداری‌ها، شرایطی مشابه شرایط شركت‌ها و مؤسسات دولتی تعیین شد. این تغییرات با توجه به ماهیت عملكرد شركت‌های مذكور و همچنین توانایی آن‌ها جهت ایجاد جریانات نقد صورت گرفته است.

براساس دستورالعمل قبلی، نهاد واسط دارایی مورد نیاز بانی را می توانست صرفاً از اشخاص حقوقی خریداری نماید ولی مطابق مقررات جدید امكان خرید از اشخاص حقیقی معتبر فراهم شده است. همچنین با تشخیص سازمان، ارائه گزارش كارشناس رسمی دادگستری برای آن‌دسته از دارایی‌هایی كه دارای قیمت رسمی و معین هستند و نهاد واسط دارایی را مستقیماً از تولید كننده خریداری می نماید، ضروری نیست كه این امر به كاهش هزینه‌های تأمین مالی برای بانی كمك می‌كند.

تغییراتی نیز در شرایط انتخاب ضامن اوراق صورت گرفته به این صورت كه شركت‌ اصلی می‌تواند ضمانت پرداخت مبالغ اجاره‌بها شركت های تحت كنترل خود را كه به‌عنوان بانی از طریق اوراق اجاره تأمین مالی نموده‌اند را بر عهده بگیرد