قوطی-پروفیل


پروفيل چيست ؟و انواع آن کدامند؟
انواع پروفيل
پروفيل باز
پروفيل بسته
موارد مصرف پروفيل ها:
قسمت اعظمي از پروفيل ها به منظور ساختن در و پنجره هاي آهني بکار مي روند. اين پروفيل ها که به صورت گروهي از شماره 1 تا 7 (از لحاظ اندازه و مشخصات) تقسيم بندي شده اند مي توانند در ساخت پنجره ها و چهارچوب آنها مورد استفاده قرار بگيرند.
پروفيل هاي مربع و مستطيل با مقاطع کوچک به عنوان نرده هاي فلزي براي در و پنجره منازل، کناره راه پله ها و همچنين نرده کشي اطراف ديوارهاي کارخانجات و زمينهاي محصور شده و نرده پياده روها و خيابانها بکار مي روند.
پروفيل هاي مربع و مستطيل با مقاطع بزرگتر که معروف به ستوني مي باشند موارد استفاده متعددي در صنعت و ساختمان سازي دارند اين پروفيل ها که در مقاطع مربع از 60*60 ميلي متر تا 270*270 ميلي متر و در مقطع مستطيل از 40*100 ميلي متر تا 135*300 ميلي متر ساخته مي شوند و ضخامت آنها از 5/2 تا 8 ميلي متر مي باشند مي توانند در ساختن ستون و اسکلت فلزي ساختمانها بکار روند. همچنين اگر اين پروفيل ها با مشخصات فيزيکي قابل اطميناني ساخته شوند مي توانند در ساختن شاسي تريلرها و نفت کش ها استفاده شوند.
از پروفيلهاي قوطي مربع و مربع مستطيل در صنايع خودروسازي نيز استفاده مي شود.
از پروفيل هاي قوطي مربع در ساختن پايه ميز و صندلي نيز استفاده مي گردد.
پروفيل هايي که به صورت Z تهيمه مي شوند اکثراً براي پوشش سقف سوله ها بکار مي روند.
پروفيل هاي نبشي و ناوداني با روش نورد سرد نيز توليد مي شوند. پروفيل نبشي از بال 20 تا 50 ميلي متر و پروفيل هاي ناوداني 10، 12، 18 در اين دسته از محصولات قرار مي گيرند. از پروفيل هاي نبشي مي توان در ساختن چهارچوب درهاي بزرگ آهني و انواع قالب هاي فلزي بکار رفته در ماشين آلات استفاده کرد. ناوداني هاي کوچک در مواردي نظير در کرکره اي مغازه ها بکار مي روند.