استد چیست

استند طرح يا دستاوري است كه بطريقي طراحي و ساخته شده تا بدون استفاده از هر گونه وسيله كمكي روي زمين يا مكاني قرار شود.

استندهاي تبليغاتي، طرحهايي هستند كه طراح در آن موضوع طراحي شده را طوري پي‌ريزي مي‌كند كه فرم نهاي به تنهايي و با امكانات مخصوص به طرح در محل مناسب خود قرارگيرد و امر تبليغ را به انجام رساند.

استندهاي تبليغاتي را به دو دسته مي‌توان تقسيم نمود :

1- استندهايي كه از آنها در مكانهاي سرپوشيده استفاده مي‌گردد.

2- استندهايي كه از آنها در محيط‌هاي باز استفاده مي‌گردد.

·در مورد انتخاب رنگ در طراحي محيطي يك استند مهمترين اصل برمي‌گردد به چند مسئله بسيار مهم :

1- فرهنگ جامعه ، مانند عوامل زيست‌محيطي ( جغرافيايي ) ، فرهنگ قومي ( فولكوريك ).

2- اصول علمي رنگ‌شناسي چون مباني رنگ ، شناخت ارزشهاي رنگي ، كنتراستها و حتي

روانشناسي رنگ.

·طراحي خط در استند بايد داراي ويژگي‌هاي خاص خود باشد از آن جمله :

- كيفيت و خوانايي آن به حد كافي باشد.

- پيامهاي تبليغاتي را به گونه جدي و قوي اعلام نمايد.

- با قوانين طراحي تابلو هماهنگ باشد.

·استندهاي نمايشگاهي از جمله دستاوردهايي هستند كه به امر تبليغات وعرضه كالاهاي بازرگاني مي‌پردازد. جايگاه اينگونه تبليغات اكثراً در داخل محوطه بيروني نمايشگاه يا در داخل سالن‌هاي نمايشگاه است و اغلب در اندازه‌هاي بزرگ ساخته مي‌شوند.