دستگاه چاپ

انواع چاپ :
-چاپ مسطح Letter Press
-چاپ افست (ورقی – رول)
-چاپ فلکسو
-چاپ هلیو
-چاپ صنعتی Pad Printer
-چاپ سیلک
-چاپ دیجیتال
تقسيم بندي چاپ ديجيتال :

1- سيستم جوهر افشان

2- سيستم تونري

3- سيستم نوري يا پرتوي

سيستم جوهر افشان :

سيستمي است كه در سيستم هاي چاپ ديجيتال از ساير دستگاهها به نوعي ديجيتال تر است اين سيستم با انواع روميزي و يا حتي در ابعاد پنج متر مصارف عمومي پيدا مي كند . اين دستگاهها اطلاعات ديجيتال را توسط مركب مايع مستقيما" بر روي كاغذ مي نشاند ولي سرعت آن به نسبت پايين تر است .

سيستم تونري :

سيستم بعدي چاپ ديجيتال است كه واسطه پيچيدگي و تثبيت بالاي اين دستگاهها به اندازه سيستم هاي جوهر افشان عمومي نشده است . اين سيستم ، سيستم چاپي با رنگ پودري است اين سيستم قادرندبا سرعت هاي بالاتر از سيستم جوهر افشان تصاوير را كه از ذوب شدن پودر رنگ روي كاغذ بوجود مي آيند ايجاد نمايد .

سيستم نوري ( پرتوئي ) :

اين سيستم تصاوير مورد نظر را از تابش بر روي كاغذ حساس ( مشابه كاغذ عكاسي ) ايجاد و پس از ظهور تثبيت مي گردد در اين سيستم كه كاربرد فراواني در لابراتورهاي عكاسي دارد و كيفيت چاپ بسيار بالا و هزينه چاپ به نسبت ساير سيستم ها پايين تر است ولي سرمايه گذاري اوليه اين دستگاهها بالاتر است.

مزاياي چاپ ديجيتال :

1- امكان چاپ در تيراژ پايين

2- عدم استفاده از فيلم و زينك كه طرح را مستقيما" از كامپيوتر براي چاپ آماده مي كند .

3- امكان چاپ در ابعاد آزاد بوسيله دستگاههاي چاپ  large  مي باشد .