این شکل تبلیغ، موثرتر و کم خرج تر است

در کنار مزیت های عدم محدودیت زمان و مکان، کاهش هزینه های تبلیغاتی ناشی از چاپ کاغذ، پوستر و بیلبورد (تابلو روان) برای نامزدهای انتخاباتی از دیگر جنبه های مثبت فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی است، به اعتقاد کارشناسان ایجاد زمینه های برقراری ارتباط در فضای مجازی، در کنار دیگر مزیت ها، مزیت کاهش هزینه ها نیز یکی از آنها محسوب می شود.

به بیان دیگر با استفاده از فضای تبلیغاتی مجازی شاهد صرفه جویی قابل ملاحظه ای در سرمایه، وقت و انرژی خواهیم شد. از طرفی فضای مجازی این امکان را دارد که نامزدها بتوانند به سرعت اطلاعات خود را چه از نظر متن، تصاویر و یا عکس به روز رسانی کند. در عین حال برقراری یک ارتباط دو سویه و تعاملی موجب جلب اعتماد مخاطب درباره رفتار نامزدهای انتخاباتی می شود.

دکتر الستی در این باره می گوید: افزایش ارسال پیام به مخاطب و بالعکس به میزان نامحدود زمینه ساز یک ارتباط تعاملی دوسویه خواهد شد.

دکتربهروز دوران، جامعه شناس نیز در این باره می گوید: اینترنت این امکان را فراهم کرده که رای دهندگان با نامزدها یا بالعکس با استفاده از ایمیل یا سایر ابزارهای اینترنتی ارتباط داشته باشند.

البته این به شرطی است که فرهنگ استفاده از این ابزار وجود داشته باشد و نامزد خود را مسوول پاسخگویی به پیام ها بداند. در این صورت یک ارتباط دو سویه شکل می گیرد.

وی می افزاید: در عین حال ناشناس بودن در این فضا به مخاطب کمک می کند تا به راحتی سوال خود را در هر زمینه ای که است، مطرح کند و از طرفی پیام هایی که له یاعلیه نامزد نوشته شده است را ببیند.

فرصت و تهدید با هم رشد می کنند
اما با تمام مزیت هایی که فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی در اختیار نامزدهای انتخاباتی قرار می دهد، در مقابل معضلی وجود دارد که همواره نه تنها نامزدهای انتخاباتی بلکه دیگر کاربران اینترنتی را تهدید می کند. تخریب یا سوء استفاده از هویت افراد در محیط مجازی همواره به عنوان یک تهدید مطرح بوده است.

به عبارتی در فضای مجازی مشکل تخریب با آنچه در فضای فیزیکی رخ می دهد، متفاوت است و شاید مخالفان یک نامزد انتخاباتی که در فضای فیزیکی تنها می توانند به مخدوش کردن پوسترها و یا خسارات فیزیکی رقبا بپردازند؛ در فضای مجازی باداشتن دانش رایانه ای، باهک کردن وب سایت اقدام به تغییر چهره شخص، تخریب اطلاعات و دیگر موارد کنند.

به گفته دکتر الستی، جامعه شناس ارتباطات، همانگونه که استفاده کنندگان از امکانات نوین، توانمندی های جدیدی را به دست می آورند، مخالفان آنها و تخریب کنندگان چهره کاندیداها نیز از امکانات گسترده ای برای فعالیت خود بر علیه نامزد انتخاباتی برخوردار می شوند.

وی معتقد است آنچه دراین میان می تواند به عنوان توصیفی از روند فزآینده به کارگیری فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی بیان کرد، این است که فرصت ها و تهدیدها به صورت موازی رشد می کند. به عبارتی در کنار هر توسعه ای، خطر نوینی پدیدار می شود.

الستی ادامه می دهد: پیشگامان به کارگیری عرصه های ارتباطات الکترونیکی دایماً چالش های نوینی راتجربه می کنند که این خود عاملی است در حفظ پویایی مستمر این دستاورد بشر.