تبلیغات محیطی یا تبلیغات شهری

به این نوع تبلیغ در شکل عام و کلی، «تبلیغات محیط بیرونی» یا «تبلیغات فضای باز» Outdoor adv گفته می شود که در برگیرنده انواع تابلو آگهی های معابر، پل ها، تابلوهای بزرگراه ها (به هر ابعاد و از هر جنس و تکنیک)، اتوبوس ها، میادین ورزشی و … است. واژه مصطلح برای این نوع تبلیغ در ایران (در قوانین، بخشنامه ها، استعلام ها و …) «تبلیغات شهری» است که ما نیز در ادامه از آن استفاده می کنیم.

بر اساس این قانون، تنها مجریان صلاحیت دار تبلیغات شهری در کشور همین کانون ها هستند. (این توضیح لازم است که در شرایط فعلی مجوز کانون ها تنها به صورت استانی و با محدوده ی فعالیت استان صادر کننده مجوز اعتبار دارد) البته در تبلیغات شهری، الزامات قانونی دیگری نیز از سوی شهرداری ها و معاونت های خدمات شهری و فضای سبز تدوین می شود و به اجرا در می آید که کانون های مجری تبلیغات شهری ملزم به اجرای آن نیز هستند.