مسافرت کاری

نکته ? : سعي کنيد قبل از رفتن به ماموريت، تمام قرار هاي خود را مرور کنيد، محل هتل را در نقشه ببنيد و از امکانات آن و راه رسيدن به محل هتل را بررسي کنيد. از طرفي اگر لازم است برخي کارها را در اداره يا محل کار به شخصي واگذار کنيد تا خيالتان راحت تر باشد. نکته مهم در سفر کاري  تمام مدارک لازمي که بايد به همراه داشته باشيد را در محل امني از چمدان يا کيفتان قرار دهيد.

نکته ?? براي اينکه بار سفر سبک تر باشد و دچار اضافه بار نشويد بهتراست مدارکتان را اسکن کنيد و روي فلش مموري بريزيد و در اولين مکان موجود از آن ها پرينت بگيريد! اين روش به امنيت بيشتر مدارک شما کمک مي کند.

نکته ? : در کشور هاي خارجي تعطيلات، ايام خاص خود را دارد بنابراين سعي کنيد کمي با آداب و رسوم و فرهنگ مردم کشور مورد نظر آشنا شويد.

نکته ? : شايد زماني که به مقصد رسيديد براي اولين جلسه کاري تان وقت زيادي نداشته باشيد، در فرودگاه مجبوريد مدتي را منتظر ساک و چمدان بمانيد پس بهتر است که اگر مسافرت هاي کاري زيادي مي رويد از ساک دستي هاي کوچکي که مي توانيد در هواپيما همراه خود داشته باشيد استفاده کنيد.

نکته ? : سعي کنيد تا تمام کارهايتان را انجام نداده ايد به فکر، گشت و گذار و ديدن جاذبه ها و خريد کردن نباشيد. بهتر است ليستي از جاذبه ها را يادداشت کنيد تا سر فرصت از آن ها ديدن کنيد.

نکته ? : هميشه براي سفر هاي کاري از پروازهاي مستقيم استفاده کنيد چرا که معلوم نيست براي تغيير مسير و استفاده از پروازهاي غير مستقيم چقدر از وقت شما را بگيرد.

نکته ? : ساعت پروازتان را طوري انتخاب کنيد که روز به مقصد برسيد. چرا که پيدا کردن هتل ها و محل هاي مورد نظر در شب راحت نيست و خيابان ها هم کمترين عابران را دارد و ممکن است امنيت شما به خطر بيفتد.

نکته ? : بهتر است هتل مورد نظر شما نزديک به محل جلسه و قرار ها باشد تا بتوانيد به راحتي بدون دغدغه به قرارهاي کاري تان برسيد

نکته ? : همراهتان يک ساندويچ، يا شکلات و … داشته باشيد تا بتوانيد در صورت پيدا نکردن غذا سير شويد، نکته ديگر هم اين است که با خود چند کنسرو همراه داشته باشيد.

نکته ?? : سعي کنيد به جاي معطل شدن در مراکز خريد، از فروشگاه هاي اطراف هتل ديدن کنيد چرا که سفر شما يک سفر کاري است و بيشترين تمرکزتان بايد روي روابط کاري خودتان باشد