روغن صنعتی

براي توليد روغن صنعتي با کاربردهاي مختلف و مشخصات معين، لازم است دو‎ ‎ماده اصلي به نام روغن پايه و ‏مواد افزودني با يکديگر مخلوط شوند‎.

‎روغن‎ ‎پايه، ماده اي نفتي است که براي تهيه آن سه روش مختلف وجود دارد. اين روش‎ ‎ها عبارت هستند از ‏استفاده از برش مواد نفتي، تصفيه روغن هاي کارکرده و‎ ‎توليد به روش مصنوعي که امروزه به طور وسيع از ‏روش برش مواد نفتي استفاده‏‎ ‎مي شود. مواد افزودني در واقع موادشيميايي با ترکيبات پيچيده اي هستند که‎ ‎با ‏افزودن آنها به روغن پايه به مقدار مشخص، مي توان مشخصه مورد استفاده‏‎ ‎را در روغن صنعتي ايجاد کرد يا ‏خواصي از روغن صنعتي را بهبود بخشيد‎.

‎ ‎براي‎ ‎تهيه روغن صنعتي ابتدا عمليات تقطير نفت خام انجام مي شود. اين کار در چند‎ ‎مرحله تقطير در جو و ‏تقطير در خلا انجام مي شود تا يک برش نفتي خاص حاصل‏‎ ‎شود که گرانروي و نقطه اشتعال معين داشته باشد‎.

سپس در‎ ‎واحد آسفالت گيري، مواد آسفالتي که ته مانده برج تقطير در خلا هستند با‎ ‎تزريق حلال پروپان ‏استخراج مي شود. در مرحله بعد، ترکيبات نامطلوب موجود‎ ‎در روغن (مواد آروماتيک) با استفاده از روش هاي ‏شيميايي از روغن خارج شده‏‎ ‎و شاخص گرانروي روغن هم بهبود پيدا مي کند‎.

‎پس از عمليات‎ ‎تصفيه، در واحد موم گيري، پارافين هاي سنگين که در حالت طبيعي به صورت‏‎ ‎جامد هستند، با ‏استفاده از روش انحلال و فيلتراسيون از روغن جدا مي شوند‏‎. ‎سرانجام در واحد تصفيه هيدروژني، عناصر زائد ‏مانند گوگرد، ازت و اکسيژن از‎ ‎روغن خارج شده تا روغن در ماشين آلات و در شرايط سخت پايداري بيشتري ‏داشته‎ ‎باشد. روغن پايه پس از طي تمامي مراحل فوق به واحد مخلوط کني ارسال مي‎ ‎شود و در آنجا با اضافه ‏کردن مواد افزودني مناسب، انواع روغن هاي صنعتي‎ ‎مطابق با استانداردهاي بين المللي توليد مي شود‏‎.‎

 

روغن هاي صنعتي شامل موارد زير مي باشند:‏

روغن برش‏

روغن دنده‏

روغن زنجير

روغن توربين

روغن نساجي

روغن گردشي

روغن هيدروليک

روغن ماشين ابزار‏

روغن سيلندر بخار‏

روغن چند منظوره‏

روغن موتور ديزلي

روغن موتور دريايي   

روغن موتور بنزيني

روغن انتقال حرارت‏

روغن کمپرسور گاز‏

روغن کمپرسور هوا‏

روغن ترانسفورماتور‏

روغن مته هاي بادي

روغن دنده اتوماتيک، ‏ATF

روغن کمپرسور سرمايشي

روغن ضد زنگ، ضد خوردگي

روغن ماشين آلات راه سازي