تجهیزات شبکه

منظور از تجهیزات شبکه چیست؟

تجهیزات شبکه به مجموعه‌ای از ابزار و وسایلی گفته می‌شود که برای راه اندازی یک شبکه رایانه‌ای نیاز است.
تجهیزات شبکه به چند دسته تقسیم می‌شوند :

 • تجهیزات فعال
 •  

 

 • تجهیزات غیر فعال

 

 

 

1. تجهیزات فعال :

 

تجهیزات فعال (به انگلیسی: Active Products) تجهیزاتی هستند که فعالیت الکترونیکی در درون آنها صورت می‌گیرد و اطلاعات وارد شده به انها بسته به شرایط برنامه ریزی شده برای دستگاه، پردازش و رد و بدل می‌گردد
انواع تجهیزات فعال عبارتند از:

 • مسیر یاب ACCESS POINTS
 • مودم
 • دیواره‌های آتش سخت‌افزاری FIRE WALL ACCESORIES
 • کارت شبکه
 • سوئیچ
 • روتر
 •  

 

 • مینی جیبیک

 

2. تجهیزات غیر فعال :
تجهیزات غیر فعال (به انگلیسی: Passive Produscts) تجهیزاتی هستند که قابل برنامه ریزی نبوده و نمی‌توانند تغییراتی روی اطلاعات و یا محتوای تبادل شده در شبکه داشته باشند. بخشی از تجهیزاتی هم که بمنظور نصب و پیکر بندی سخت‌افزاری شبکه (از قبیل کابل کشی و نصب دستگاه‌ها) استفاده می‌شود در این دسته جای می‌گیرند.
انواع تجهیزات غیر فعال عبارتند از:

 • کابل
 • پچ پنل
 • پچ کورد
 • فیبر نوری
 • کیستون پریز
 • سر سوکت
 • رک
 • نگهدارنده کابل

نصب وراه اندازی شبکه

نگهداری وپشتیبانی شبکه