آغاز آگهی وتبلیغات در فرانسه

فرانسه یکی از اولین کشورهای جهان است که در خصوص تبلیغات به شکل رسمی، سابقه ای طولانی دارد. از این رو به شکل گذرا در این قسمت نگاهی به تاریخ تبلیغات در مطبوعات این کشور می نماییم.
• پس از استعفای لویی فیلیپ – پادشاه فرانسه – حکومت موقتی در فرانسه بوجود آمد و این حکومت موقتی وسایل انتخابات عمومی را فراهم کرد و در آن موقع یک روزنامه نویس باهوش فرانسوی به نام «ژیراردین» که نباید او را با ژنرالی به همین اسم که جدش بود اشتباه نمود در روزنامه اش نوشت که حاضر است آگهی کسانی را که می خواهند وکیل شوند در روزنامه خود چاپ کند.
توسعه آژانس های تبلیغاتی
• آژانس های تبلیغاتی از جمله نیروهایی بودند که در راه تکمیل و پیشرفت تبلیغات کمک موثری بودند و آغاز توسعه آنها در آخر نیمه قرن نوزدهم بود. البته دلالت هایی در انگلستان به عنوان نماینده تبلیغاتی از سال 1800 وجود داشتند که وظیفه ی آنها به دست آوردن و فروش جا در مطبوعات برای آگهی بود. آنها محل های معینی را در مطبوعات برای آگهی اجاره می کردند، بعداً آن محل ها را به آگهی دهندگان به قیمت های بیشتری می فروختند.
• اولین پیام رادیویی به وسیله مارکنی در سال 1895 فرستاده شد که در آن موقع بی سیم نام داشت . در سال 1919 در نتیجه آزمایش ها ، صدای بشر به وسیله روش پخش از دستگاه تلفن شنیده شد .
• اولین دستگاه رادیویی که برای استفاده رادیویی به وجود آمد به نام کاکا بود که در پیتسبورگ واقع در ایالت پنسیلوانیا ایجاد شد و بعداً در گوشه و کنار امریکا و اروپا ایستگاه های رادیو به وجود آمد و استفاده تبلیغاتی از این دستگاه شروع شد و ایستگاه های عظیمی مانند N.B.C در 1926 در امریکا به وجود آمد که تمام مردم امریکا در یک موقع می توانستند از برنامه های رادیویی استفاده کنند و هنرمندان و هنرمندان شروع به اجرای برنامه های جالب می نمودند.