تلویزیون های شهری

در حال حاضر یک شرکت که ۳ تلویزیون عظیم را در تهران مدیریت می کند بهره بردار آنها به شمار می رود. موقعیت های مناسب این تلویزیون ها، میدان ونک، هفت تیر و میدان تجریش شرایط خوبی را برای استفاده متقاضیان فراهم کرده است. با وجود اینکه در نور مستقیم، دید تلویزیون های شهری افت پیدا می کند، اما کیفیت و وضوح تصویر این تلویزیون های عظیم، مناسب است. نحوه محاسبه هزینه استفاده از این تلویزیون ها به ثانیه است. مشکل اصلی این تلویزیون ها، بدون صدا بودن آنهاست. تصاویر از یک نقطه تهران ارسال می شوند و تلویزیون ها، همه تصاویر یکسانی را نمایش می دهند.