مزایای تبلیغ برای جامعه

درموردتبلیغات ،آرا وعقاید متفاوتی بیان شده است . عده ای که فاقد بینش لازم و دقیق هستند تبلیغات را د روغ ، نیرنگ ، نا لازم ، نامفید و حتی مضر به حال جامعه و صنعت می دانند .

اما کسانی که با مبانی علمی تبلیغ آشنا هستند و آن را به طور درست درک کرده اند آثار و مزایای زیر را برای تبلیغ از جمله تبلیغات اینترنتی  برمی شمارند .

1)تبلیغات به اشاعه اطلاعات و تعالی فرهنگ عمومی کمک می کند .

2)تبلیغات باعث افزایش فروش ،سود،سهم بازار،سرعت گردش سرمایه ،اعتباروحیثیت کالامی شود.

3)تبلیغات حجم دادوستدراافزایش داده باعث رونق بازارمی شود.

4)تبلیغات باعث تنوع محصول ونوآوری می شود.

5)تبلیغات برخوردکاسب کارانه را به برخوردعلمی واقتصادی مبدل می کند.

6)تبلیغات هزینه های حمل ونقل وتوزیع را کاهش می دهد.

7)تبلیغات محدوده جغرافیایی بازار را گسترش می دهد.

8) تبلیغات تقاضاهای جدیدراخلق می کند .

9)تبلیغات رسانه هاراسازماندهی وتقویت می کند.

10) تبلیغات باعث عادت درمشتری می شود.

11) تبلیغات درمصرف کننده اعتمادایجادمی کند.

12)تبلیغات باعث شفاف شدن بازارمی شود .

13)تبلیغات باعث ایجاد رقابت می شود.

14)تبلیغات مشتری مردد را به مشتری مصمم تبددیل می کند .

15) تبلیغات مشوق بهبودمداوم کیفیت کالاست .

در اینجا بطور خلاصه و بصورت تیتر به عوامل موفیت در رمز نگارش یک آگهی اشاره می کنیم

موقع طراحی آگهی فقط باید بکوشید چیزی خلق کنید که در ذهن مخاطبان بماند که در ذیل به 10مورد اشاره شده است .

1- دستور زبان را فراموش کنید .

2- آگهی باید تاثیر گذارباشد .

3-چرامردم باید ازشماخریدکنند .

4- تله تبلیغاتی و ابتکاری بکار ببندید .

5- به خاطر داشته باشید که برای نیل به خلاقیت بایستی سخت کارکنید .

6- تله تبلیغاتی باید نحوه خرید را مشخص نماید .

7 - بودجه ی تبلیغ را درنظر بگیرید

8- به دنبال ثبات و انسجام در تبلیغ باشید .

9- ساده و روان بنویسید .

10- پیام باید واضح باشد .

در نهایت می توان نتیجه گرفت که با به کار بستن درست اهداف و روش های تبلیغات می توان تبلیغی مفید و در خورد توجه داشت .

تبلیغ یعنی فروش محصولات به انبوهی از مشتریان . اگر کسی می توانست با تک تک مشتریان احتمالی اش رودرروصحبت کنددیگرزحمت تبلیغ را به خودش نمی داد،اما هیچ کس قادربه چنین کاری نیست .